You are currently viewing Torra Cane Corso

Torra Cane Corso

Torra z rękach Uliany

Mając możliwość postanowiliśmy oddać Torkę w ręce profesjonalnej handlerki Uliany Yakubchik. Efekty? Poniżej 🙂